Skulderna ökar hos Kronofogden

En nyligen publicerad rapport från Kronofogden visar en oroande ökning av skulder bland svenska hushåll. Enligt pressmeddelandet från januari 2023 har antalet ärenden som rör obetalda skulder ökat markant, vilket pekar på djupare ekonomiska problem bland befolkningen.

För att verkligen ta itu med problemet med ökande skulder krävs en helhetsstrategi. Detta inkluderar inte bara finansiella verktyg utan också utbildning, stöd och reglering.

Finansiell utbildning kan hjälpa individer att förstå hur man hanterar pengar, budgeterar och sparar, vilket är avgörande för att förhindra skuldsättning från första början. Stöd från samhället, inklusive rådgivning och hjälp med att navigera i finansiella system, är också viktigt.

Skuldernas uppkomst och påverkan

Skulderna som registreras hos Kronofogden är ofta ett resultat av en kombination av faktorer, inklusive arbetslöshet, sjukdom, skilsmässa och andra livsförändringar. Pandemin har också spelat en roll i att förvärra situationen, med många som förlorat sina arbeten eller fått en minskad inkomst.

Denna ökning av skulder har inte bara ekonomiska konsekvenser för de drabbade individerna utan också för samhället som helhet. Det kan leda till ökad fattigdom, social isolering och en minskad förmåga att delta i ekonomin.

Omstartslån kan hjälpa – men är inte komplett lösning

I ljuset av denna oroande trend har diskussioner inletts om möjliga lösningar. Ett alternativ kan, för vissa, vara att ansöka om ett omstartslån.

Omstartslån är ett koncept som syftar till att hjälpa personer som har fastnat i en skuldspiral att konsolidera sina skulder och starta om ekonomiskt. Genom att samla alla skulder under ett lån med en lägre ränta kan individen få en mer hanterbar månadskostnad.

Att ta ett omstartslån är dock inte utan sina utmaningar. Det kräver en noggrann balans mellan att erbjuda hjälp och att inte skapa incitament för oansvarigt låntagande. Dessutom måste regeringen och finansinstituten samarbeta för att skapa en ram som skyddar både låntagare och långivare.

Det finns idag flera långivare som erbjuder lån till personer med ett skuldsaldo hos Kronofogden. Det krävs dock i sådana fall en medsökande utan ett skuldsaldo. Om det inte betalas, riskerar det alltså att påverka den medsökandes ekonomi och kreditvärdighet.

Därför behöver fler låna till skenande elpriser

Att priset på el har gått upp har inte undgått någon sista tiden. Media har rapporterat om ett flertal  människor som behövt låna för att klara av de skenande priserna. Hur kan det bli så och vad styr egentligen elpriserna?

Elproducenterna sätter priset

Det är några få aktörer som Ellevio, E.ON, Skellefteå Kraft och Vattenfall som producerar den betydande mängden el i Sverige. Det innebär att dessa elbolag har enorm makt när det gäller hur elen ska produceras och vilket pris som den erbjuds till. Allt handlar om den grundläggande ekonomiska teorin om utbud och efterfrågan. När ett säljande elbolag som Göta Energi vill köpa el går de till Nord Pool och köper den till det priset som säljs för. Ju mer som behöver köpa el och desto mindre el det finns tillgängligt, desto högre spotpris för konsumenten.

Spotpris el

Det pratas ofta om elens spotpris men få har någon insikt i vad detta betyder.

  • Det är ett genomsnittspris på förra månadens alla eltimmar
  • Skiljer sig mot timpris på el som är priset här och nu denna timme
  • Har elpriset varit billigare förra månaden än timpriset nu så tjänar det sig att ha elavtal som utgår ifrån spotpriset på el

Fördelen med att jämföra elpriser

När du jämför elpriser så kan du snabbt se att vissa elbolag ofta syns mer i toppen pga att de kör kampanjer. Där hittar man ofta elbolag som Göta Energi, Fortum och Skellefteå Kraft. Allt beror på när de behöver dra in nya kunder. Då kör de ofta en kampanj under en begränsad tid mer nykundsrabatt på spotpriset och gratis månadsavgift i sex-tolv månader.

Byt elavtal på fem minuter

Det är inte svårare än att surfa in på Elbyte.se och skriva in postnumret. De tar sedan fram de utvalda bästa elbolagen i tjänsten och så väljer du det erbjudandet du tycker är bäst. Det finns både timpris avtal och vanliga rörliga elavtal så tänk utifrån din egna situation om du kan styra din elförbrukning eller om du har mycket uppvärmning som står på jämnt. Sedan efter du valt exempelvis Göta Energi som toppar listan just nu, skriver du in din förbrukning och personuppgifter och godkänner alla avtal och villkor. Sedan skickas ditt elbyte till ditt nya elbolag som registrerar det hos din elnätsleverantör som meddelar ditt tidigare elbolag om uppsägning.

Publicerat i |

Nu rusar räntan uppåt

Efter ett par år av minusränta har Riksbanken valt att göra en helomvändning. Reporäntan har redan höjts och förväntas höjas flera gånger till under 2022. För bolånetagarna blir det dyrare – men även för de med privatlån och andra låneformer.

När Riksbankens höjning nämns i media är det nästan uteslutande bolånen som nämns. I olika exempel räknas det ut hur mycket dyrare det blir för en familj att bo. Går exempelvis den rörliga räntan från 1 % till 2 % blir det dubbelt så hög månadskostnad för räntan. Amorteringsbeloppet ändras däremot inte.

Orsaken att bolånen blir dyrare är att bankerna lånar pengar till reporäntan. Med högre upplåningskostnad behöver de ta ut högre ränta från sina låntagare.

Påverkar även andra lån

Men det är inte bara bolånen som påverkas. Även privatlånenen kommer att få högre ränta. Det absolut vanligaste är nämligen att privatlån har rörlig ränta – även om alla låntagare inre är medveten om det.

Att räntan är rörlig innebär däremot inte att kreditgivaren godtyckligt kan ändra nivån utan detta får enbart ske vid speciella tillfällen, som exempelvis högre upplåningskostnad. Det kan exempelvis stå i avtalet att räntan höjs i förhållande till förändringar i reporäntan eller liknande. Kortfattat så kommer alltså även ett privatlån få högre ränta om reporäntan höjs.

Slår ofta hårt med privatlån

Även om en liten höjning av bolåneräntan kan slå hårt mot bolånekunder så är det sällan dessa bankkunder som lider mest av den höjda räntesatsen. Detta inte minst med tanke på den mycket kraftiga värdeökning som skett på bostäder under de senaste 10 åren. I värsta fall kan de bli tvungna att flytta men har då till stor sannolikhet ett kapital i bostaden som kan användas till ny bostad.

De som däremot bor i hyresrätt och har privatlån har inte kunnat tagit del av fastighetsmarknadens ”tjurrusning” och sitter därmed med högre lånekostnader utan högre värde på bostaden.

Ränta, inflation – The perfect storm

Det är inte bara högre ränta som nu påverarkar hushållens ekonomi. Samtidigt har inflationen skenat till mycket höga nivåer. Flera uträkningar visar en årsinflation på ca 8 %. Men inflationen är även varierande mellan olika varor och det är framförallt inom vardagskonsumtion som priserna gått upp. Detta på allt från livsmedel och drivmedel till el. Det enda som går ner i pris är aktier och fonder…

Frågan är inte om Sverige går in i en lågkonjunktur utan hur länge den varar…

 

Publicerat i |

Expressen varnar för seniorlån

”Man blir nästan livegen med dessa lån”, kommenterar Fredrik von Platen på SPF Seniorerna till Expressen när de skriver om dagens seniorlån. Tidningen är mycket kritisk till lånens upplägg. Men de visar även att alternativen är få.

Seniorlån är en låneform som fått skarp kritik genom åren. Alla storbanker har slutat att erbjuda dem utifrån flera olika orsaker. Men det innebär även att de få som fortfarande erbjuder denna låneform får större spelrum. I en artikel på ”Dina Pengar” varnas för dessa lån. Detta utifrån att de kan vara ”fem gånger dyrare” än vanliga bolån. Men alla mynt har två sidor.

Ett kritiserat och omskrivet lån

Näst efter sms-lån har nog seniorlån fått utstå mest kritik. Bland annat skrev Johanna Kull på Avanza att det är ”dyrt med hypotekspension” (liknar seniorlån). Just kostnaden är något som återkommer i kritiken och även pensionsportal lyfter upp den ökade kostnaden.

Expressen nämner att ett så kallat seniorlån kan innebära fem gånger högre kostnad för lånet mot om ett klassiskt bolån tecknas. Samtidigt presenteras inte seniorlån, av låneaktörerna, som en konkurrent till vanliga bolån – utan som ett komplement.

Låna på äldre dar

Första valet bör alltid vara att kontakta sin ordinarie bank för att kontrollera om lånet kan höjas. Genom att höja befintliga bolånet kan en större summa frigöras – fram till dagen då fastigheten säljs och lånet därmed kan lösas. På detta sätt kan en ränta ges på 1 – 2 %.

Men när banken säger nej – då kvarstår seniorlånet som ett alternativ. Det som skiljer är att detta lån inte har någon löpande räntekostnad. Dessutom amorteras det inte. I alla fall inte så länge som personen bor kvar i sin bostad.

Den ränta som uppstår ackumuleras på skulden. Eftersom någon amortering inte heller sker ökar alltså skulden över tid – istället för ett klassiskt bolån som minskar över tid. Därmed kommer räntekostnaden att vara betydligt högre.

Dessutom har dessa seniorlån en högre räntesats. Räntor kring 4 – 6 % är inte ovanligt vilket därmed ska ställas mot en rörlig boränta på 1,5 – 2 % på klassiskt bolån.

Med högre räntesats samt ackumulerande skuld kan detta lån resultera i en fem gånger högre kostnad. Men samtidigt kan lånet beviljas i betydligt större grad än andra bolån. Detta utifrån att det enbart godkänns låg belåningsgrad och att lånet förväntas återbetalas när fastigheten säljs. Att enbart kritisera en låneform – när det inte finns tydliga alternativ – är att göra det lätt för sig.

Publicerat i |

Varför blir ”seniorlånen” så dyra?

Seniorlån är en låneform som helt och hållet försvunnit från svenska lånemarknaden efter att tidigare erbjudits av en rad banker. Däremot har seniorlånen ersatts av hypotekspension (kapitalfrigöringskredit) vilken har liknande funktion för låntagarna. Dock lever ordet ”seniorlån” delvis kvar.

En möjlighet att belåna sin bostad som pensionär och på så sätt kunna bo kvar trots låg pension. Någon amortering eller ränta betalas inte så länge man bor kvar i bostaden.

Dessa lånealternativ har däremot fått skarp kritik från flera olika håll och orsaken till det är att de anses vara så dyra. Det är två faktorer som skapar denna höga kostnad.

Räntan är över dubbelt så hög som på bolån

Ett företag som erbjuder hypotekspension i Sverige skriver att deras ränta ofta ligger ca 2,5 %-enheter högre än på ett klassiskt bolån. Likheten mellan bolånet och hypotekspensionen är att bostaden belånas men detta till helt olika räntor.

Under vintern 2019-20 gick det att få knappt 2% på ett rörligt bolån hos flera olika banker. Hos vissa ända ner till 1,1 %. Detta ska därmed ställas mot en ränta på 2,5%-enheter högre dvs närmare 5% eller mer via hypotekspension.

Jämförs hypotekspension mot bolån så är räntan alltså betydligt högre vilket därmed skapar högre kostnad.

Ha bra eknomi som senior

Lånet minskar aldrig i storlek

De allra flesta som har ett bolån har ett amorteringskrav från banken där lånet tecknades. Detta regleras även av de två amorteringskraven som utgår från belåningsgrad och skuldkvot. I och med att amortering sker varje månad kommer även räntekostnaden att minska. Även om det är minimala skillnader månad för månad så kommer amortering under 10 – 20 år göra stor skillnad i den totala summa som betalas i ränta.

Alternativet med exempelvis en hypotekspension innebär att varken amortering eller ränta betalas förrän man antingen flyttar från bostaden, och därmed säljer den, eller avlider. Därmed finns ingen minskning av den totala skulden under låneperioden. Istället ökar istället total skuld varje månad eftersom räntekostnaden läggs på slutgiltig skuld.

Det är alltså dessa två faktorer som tillsammans gör att låneformen anses vara mycket dyr i förhållande mot exempelvis ett klassiskt bolån.

Men finns det alternativ?

Kritiken handlar alltså om att seniorlån och hypotekspension skulle vara betydligt dyrare än andra alternativ. Men finns verkligen andra alternativ? Det är mycket svårt för en person i 70-års åldern att belåna sin egen bostad vi ett klassiskt bolån.

Många banker nekar även privatlån och om de ges är räntan ändå högre än vad seniorlånet kan erbjuda. Kritiken bygger därmed delvis på alternativ som inte ens behöver vara tillgängliga för låntagaren.

Fler låneförmedlare med fler banker

För bara något år sedan var Lendo den låneförmedlare som hade flesta anslutna banker. Detta då med 20 banker som man kunde få låneförslag från. När allt fler konsumenter ser fördelen med denna väg till lån ökar även pressen på kreditgivarna att vara med i låneförmedlarenas jämförelse. Idag går det att jämföra upp till 30 banker. Men spelar det någon roll?

Hur många banker?

En person som lämnar in en låneansökan hos Lendo får denna ansökan skickad till 30 långivare. Detta förutsatt att man uppfyller deras krav på lönenivå, ålder m.m. I teorin kan man alltså få 30 svar även om detta knappast händer i praktiken. Detta utifrån att en person sällan finns inom samtliga kundgrupper som de olika bankerna vänder sig mot.

Men oavsett blir det en stor jämförelse. För ett par år sedan var det 20 banker och kreditinstitut som jämfördes. Det blir alltså fler och fler.

I en lånejämförelse där AxoFinans presenteras nämns det att företaget just gått en liknande väg. I jämförelsen nämns det att en nackdel med företaget länge var att de hade för få anslutna banker. När de hade ca tio banker så hade de större låneförmedlarna upp mot 20. Men det har med tiden förändrats vilket mycket väl kan beror på att Axo vuxit i storlek och därmed kunnat påvisa för bankerna vilken fördel del är att vara ansluten.

Idag går det att jämföra ca 20 banker via Axo Finans. Men med tanke på att både Lendo och Advisa har ökat antalet anslutna banker så ligger ändå Axo något steg efter.

Inte alltid antalet som är avgörande

Att jämföra många banker är bra. Men det är inte helt avgörande för vilken låneförmedlare som är bäst. Det visas tydligt om man ser på Klaralån.se vilket är en låneförmedlare inriktad enbart mot microlån och liknande dyrare krediter. Här jämförs 15 långivare men för en person utan betalningsanmärkning och med god ekonomi skulle en jämförelse och ett lån härifrån knappast vara ekonomiskt försvarbart. Det handlar alltså minst lika mycket (om inte mer) om vilka banker som är med i jämförelsen.

Ska privatlån jämföras bör man förvänta sig att ett par storbanker finns med. I två separata tester har även ICA-banken varit bland de tre bästa bankerna gällande räntenivå. Detta då till en medelinkomsttagare utan andra större lån.

Har man betalningsanmärkning kan det istället vara helt avgörande hur många banker som godkänner dessa. Att göra en jämförelse hos en låneförmedlare som enbart jämför två banker som tillåter betalningsanmärkningar innebär knappast att man tar del av fördelen med just låneförmedlare.

Antalet är viktigt och växter. Men i slutändan är det konsumentens vilja att undersöka vilka banker som jämförs som väger tyngst. Något som få gör.

Consector tar in nytt kapital

Låneförmedlaren Consector har under ett par år vuxit till att bli en stark konkurrent mot giganterna Lendo och Advisa. Bland annat genom att ha en bredare tjänst som tar helhetsgrepp över privatpersoners lånesituation. Nu får bolaget ytterligare 3 miljoner från de befintliga ägarna. Allt för att kunna expandera och ta större marknadsandelar.

År 2014 grundades låneförmedlaren Consector. Precis samma år som Advisa var tvungen att säga upp ett stort antal anställda på grund av betydligt sämre ekonomi. Hade marknaden verkligen plats för en utmanare? Ja absolut. Både Consector och Advisa har sedan dess vuxit mycket kraftigt. Detta främst tack vare ett stort fokus på smidiga lånelösningar online.

Consector valde, att som Advisa och Lendo, fokusera på privatlån. Men de var tydliga från början att det bara var första steget. Idag erbjuder Consector privat rådgivning mot både privatlån och bolån. De har därmed breddat sin tjänst och ligger nu steget före de två giganterna som fortfarande enbart har fokus på privatlån.

Allt eftersom Consector vuxit har de även uppmärksammats i media. De som jämför privatlån med Privatlån24 kommer exempelvis se att låneförmedlaren får bästa betyg av samtliga låneförmedlare och att företaget ökat omsättningen med ca 5 miljoner per år under de senaste åren. Men resultatet ligger fortfarande på låga nivåer vilket kan tolkas som att företaget primärt satsar på expansion.

Ta in nytt kapital

Som ett led i expansionen tar företaget in 3 miljoner från redan befintliga företagsägare. Bland dessa finns exempelvis Optimizer Invest samt Henrik Persson Ekdahl.

I en kommentar till den digitala tidningen Breakit säger Petter Moldenius, som är VD på Optimizer, att Consector har ”hittat en modell som fungerar och växer stadigt i sitt segment, framförallt inom bolån”.

Jämförs låneförmedlare i Sverige mot liknande företag i England eller USA så är det just bolånedelen som skiljer dem åt. I Sverige är det extremt vanligt att använda låneförmedlare när privatlån ska tecknas men fortfarande går de flesta till sin bank när bolånet ska tecknas. Man är trogen sin bank och ser inte fördelen med att flytta bolånet när det skiljer så lite på räntenivåerna. Men med tanke på att bolånen är så stora och att betalning sker över så lång tid skapar även mycket små ränteskillnader stora summor i längden. Det viktiga är att jämföra.

Det är denna jämförelse som Consector vill genomföra genom att sträva efter att bli det självklara valet för alla som vill jämföra bolån eller privatlån. Med ytterligare tre miljoner i kassan kan de ta nästa steg mot att verkligen bli det.

Inte alltid bäst med billån

När bilen ska köpas in kan det vara lockande att teckna ett billån. Det är även vad många bilhandlare förordar till sina kunder. Ser man rent ekonomiskt är det också det bästa alternativet mellan privatlån och billån. I alla fall på kort sikt.

Köpa ny bil med lån

Ett billån är uppbyggt med bilen som säkerhet för lånet. Som vanligt när det kommer till lån så blir räntesatsen lägre ju större säkerhet som finns. Det är därför som bolånen har så extremt låg ränta.

Om man nu får en lägre ränta på billånet än på privatlånet – varför ska man inte välja billån? Svaret kan kort sammanfattas med – flexibilitet.

I och med att säkerhet finns på lånet skapas även en rad regler kring denna säkerhet (bilen).

För det första kräver många långivare att bilen måste vara köpt hos en auktoriserad återförsäljare. Detta åtminstone om man ska kunna förvänta sig någon lägre ränta på lånet.

För det andra måste bilen alltid ha helförsäkring så länge som lånesumman inte helt återbetalats. Det är logiskt eftersom banken vill att säkerheten just ska förbli en säkerhet. Men det ställer krav på låntagaren som kanske inte alltid är beredd att betala för helförsäkring.

Ytterligare krav är att bilen inte är äldre än en viss ålder och därutöver att återbetalning av lånet sker inom en viss period. Ett exempel kan lyftas från en större kreditgivare i Sverige som har kravet att bilen inte får vara äldre än från 2008 och att bilen inte får vara mer än 14 år innan lånet helt amorterats.

Sett till summan på lånet skiljer det sig även åt mellan de två låneformerna. Ett billån får maximalt vara på 80% av bilens värde. Det krävs helt enkelt att man lägger 20% i handpenning – alternativt tar ett privatlån för denna summa.  Är det i detta fall värt att betala för två lån samtidigt?

Skulle sedan bilen säljas är man tvungen att lösa lånet. Här kan man tänka på att man inte alltid får ut så mycket vid försäljningen att man kan lösa lånet. Därmed sitter man utan bil – men med en skuld som måste lösas direkt.

Jämför villkoren mot privatlån och se dess fördelar med ett lån helt utan regler. Är det bättre eller sämre? Beror på hur viktigt det är med den lägsta räntan och vad skillnaden är mot privatlånen gällande räntenivå.

Konsumentverket granskar låneföretagens kreditbedömning

Konsumentverket har som vision att jobba mot ett ”samhälle med medvetna och säkra konsumenter”. Ett steg i den riktningen är att granska låneföretag och se om de följer de lagar och regler som gäller exempelvis kring kreditbedömning. Nu har en granskning påbörjats mot Swedish Credit Group samt 4 Finance.

Med allt för många låntagare hos Kronofogden har Konsumentverket gjort ett flertal granskningar av låneföretag. Det har då både handlat om granska deras marknadsföring samt kontrollera att låntagare som inte borde få lån verkligen blir nekad lån vid låneansökan. När en låneansökan kommer in till ett låneföretag har de krav på sig att göra en kreditbedömning och det är alltså denna bedömning som kan vara bristfällig.

Konsumentverket har nu beslutat att öppna ärenden mot Swedish Credit Group samt 4 Finance. Det förstnämnda företaget hette tidigare Grandvik och har tidigare granskats och fällts av Konsumentverket. Det som då skedde var att Konsumentverket krävde att Grandvik direkt skulle sluta med utlåning på grund av bristande kreditbedömningar. Beslutet överklagade då och kom till domstol. Resultatet blev att Grandvik fick fortsätta sin verksamhet men att de fick betala en sanktionsavgift samt fick en varning.

Första steget av granskningen innebär nu att Konsumentverket begär information från de olika företagen utifrån hur kreditbedömning skett på de låntagare som fått sina låneansökningar beviljade. Men helt självklart är det inte vad som är en godkänd kreditbedömning vilket ett exempel från H & M visar.

H & M friades 2017

Konsumentverket hade ett ärende mot klädjätten H & M föregående år just på grund av bristande kreditbedömning. Ärendet öppnades tidigare men i höstas blev det klart att både Kammarrätten och Högsta Förvaltningsdomstolen ställde sig på H & M´s sida och därmed kunde företaget slippa avgift och sanktioner.

En orsak till att Konsumentverket valde att agera var att H & M inte tog in information från kredittagaren gällande andra lån/krediter samt inkomst. De gick därmed enbart på den information som nås via en kreditupplysning. En upplysning som bygger på fakta som kan vara över ett år gamla.

Men att de nu granskade företagen kan likställas med granskningen av H & M håller inte Konsumentverket med om. Till Svenska Dagbladet säger en av deras jurister att fallet är annorlunda eftersom H & M gett krediter på låga belopp och att pengarna använts till att köpa produkter. Detta medan lånföretagen som nu granskas kan låna ut pengar utan att veta vad pengarna ska användas till.

Publicerat i |

Allt fler jämförelsesidor inom lån

På internet går det att hitta jämförelsesidor inom det mesta. Det är lätt att jämföra försäkringar, lån, elbolag, sparkonton och annat. I jämförelse med andra områden är det flest av lånesidor. Under förra året skapades ytterligare ett flertal nya större portaler som jämför lån. En orsak kan vara att det finns så många olika låneprodukter och besparingsmöjligheten på lånen.

 

Jämföra priser online

En jämförelsesida är en sida som presenterar flera olika butikers utbud av en eller flera produkter/tjänster. En av de allra största och mest kända är Pricerunner. Denna portal jämför priser främst på produkter. Vill man veta var priset på Samsung S8 är längst kan tjänsten utnyttjas. Nu är visserligen inte exakt alla företag i hela Sverige med i tjänsten men bredden är ändå mycket stor.

Med hjälp av jämförelsesidor kan alltså konsumenterna snabbare och lättare jämföra och välja rätt produkt utifrån eget behov. De allra flesta jämför ett stort utbud av företag oavsett om det handlar om att jämföra priser, kvalité eller funktioner. Det är ytterst sällan som exakt alla företag inom en bransch jämförs. Däremot är jämförelserna så breda att man oftast tjänar på att utnyttja dem.

Lån växer kraftigt – Kan bero på störst besparingar

Av alla branscher är det utan tvekan lånebranschen som dominerar gällande antal jämförelsesidor online. Så sent som i december förra året lanserades en ny tjänst som jämför lån online. Just denna är bred med både privatlån, kreditkort, snabblån m.m. Detta medan andra jämförande sidor har valt att enbart fokusera på en enskild låneform.

En orsak till att det finns så många sidor just inom lån kan vara att det finns så många olika låneformer. Vid vissa tillfällen är det allra bäst att utnyttja kreditkortets kredit, vid andra tillfällen är det ett riktigt dyrt alternativ. Orsaken till att det finns så många olika låneformer beror på att finansieringsbehovet varierar kraftigt bland annat gällande belopp, amorteringstid och funktion.

Den största orsaken bör däremot vara att det finns mycket stora summor att spara på att jämföra lån. Självklart kan man spara pengar på att jämföra priset på mobilen innan den köps, men med en räntesänkning på någon enstaka procent kan tusenlappar sparas på de större lånen.

Det handlar därmed om att se över sin lånesituation regelbundet, kanske en gång per år, för att se om räntan kan pressas ytterligare. Det är detta som lånejämförelsesidorna vill hjälpa till med och som konsumenterna kan spara en hel del på att utnyttja.