Fondlösning ger tillgång till P2P-lån via ISK

Investeringar i P2P-lån och P2B-lån väljs ofta som en diversifiering till andra investeringar. En nackdel har däremot varit att 30 % kapitalvinst alltid måste betalas. Det har inte varit möjligt att ha dessa inom ISK – till nu. Med Tessins fond, bestående av fastighetslån, går det att investera i lån även inom ett ISK.

P2P innebär att investeringar sker i lån till privatpersoner via en säker plattform så som Brocc eller Lendify. Bägge dessa företag ökar sin omsättning årligen vilket delvis kan bero på ett större intresse för investering in privatlån. Framförallt brukar det framställas som betydligt säkrare än aktier samtidigt som avkastningen är förhållandevis god.

En nackdel är däremot att investeringar via dessa plattformar inte kan placeras inom ett ISK, något som även bör läggas med i beräkningen när avkastningen ställs mot obligationer, aktier eller andra värdepapper som kan placeras i ett ISK.

30% skatt – eller under 1 %

Eventuellt vinst på P2P-lån beskattas med 30 %, dvs kapitalvinstskatt. Det kan ställas mot ett ISK där schablonskatten är ca 1 % på hela innehavet. Därmed räcker det med en årlig vinst på ett par procent för att skatten ska bli lägre i ett ISK än via kapitalvinstskatt.

Investera via ISK

Lösningen – Företagslån via fond

Tessin är ett av de företag som relativt länge erbjudit P2B-lån, med andra ord investeringar i företagslån. Men det är inte enbart via deras egen plattform som investeringar kan ske utan sedan 2019 erbjuds även Tessins Fastighetsräntefond. En fond som har en bred diversifiering av de lån som Tessin erbjuder via dess plattform.

Lägsta investeringsbelopp är 10 000 kr och fonden kan köpas via Nordnet. Genom att ha fonden inom ett ISK kan den lägre skattesatsen utnyttjas. Det är även möjligt att köpa fonden via Mangold men då är lägsta investerat belopp på 100 000 kr

Tessins Fastighetsräntefond är Sveriges första fond som enbart innehåller lån. Kommer fler liknande lösningar växa fram så att investerarna kan ta de del av de fördelar som ISK och kapitalförsäkring ger?

Det finns flera svenska och utländska aktörer inom P2P-lån och utöver att jämföra dessa gällande avkastning och risk bör alltså även ”lånfonder” jämföras som ett alternativ. Beroende på önskemål om diversifiering och risk kan därefter plattform/fond väljas.