Skulderna ökar hos Kronofogden

En nyligen publicerad rapport från Kronofogden visar en oroande ökning av skulder bland svenska hushåll. Enligt pressmeddelandet från januari 2023 har antalet ärenden som rör obetalda skulder ökat markant, vilket pekar på djupare ekonomiska problem bland befolkningen.

För att verkligen ta itu med problemet med ökande skulder krävs en helhetsstrategi. Detta inkluderar inte bara finansiella verktyg utan också utbildning, stöd och reglering.

Finansiell utbildning kan hjälpa individer att förstå hur man hanterar pengar, budgeterar och sparar, vilket är avgörande för att förhindra skuldsättning från första början. Stöd från samhället, inklusive rådgivning och hjälp med att navigera i finansiella system, är också viktigt.

Skuldernas uppkomst och påverkan

Skulderna som registreras hos Kronofogden är ofta ett resultat av en kombination av faktorer, inklusive arbetslöshet, sjukdom, skilsmässa och andra livsförändringar. Pandemin har också spelat en roll i att förvärra situationen, med många som förlorat sina arbeten eller fått en minskad inkomst.

Denna ökning av skulder har inte bara ekonomiska konsekvenser för de drabbade individerna utan också för samhället som helhet. Det kan leda till ökad fattigdom, social isolering och en minskad förmåga att delta i ekonomin.

Omstartslån kan hjälpa – men är inte komplett lösning

I ljuset av denna oroande trend har diskussioner inletts om möjliga lösningar. Ett alternativ kan, för vissa, vara att ansöka om ett omstartslån.

Omstartslån är ett koncept som syftar till att hjälpa personer som har fastnat i en skuldspiral att konsolidera sina skulder och starta om ekonomiskt. Genom att samla alla skulder under ett lån med en lägre ränta kan individen få en mer hanterbar månadskostnad.

Att ta ett omstartslån är dock inte utan sina utmaningar. Det kräver en noggrann balans mellan att erbjuda hjälp och att inte skapa incitament för oansvarigt låntagande. Dessutom måste regeringen och finansinstituten samarbeta för att skapa en ram som skyddar både låntagare och långivare.

Det finns idag flera långivare som erbjuder lån till personer med ett skuldsaldo hos Kronofogden. Det krävs dock i sådana fall en medsökande utan ett skuldsaldo. Om det inte betalas, riskerar det alltså att påverka den medsökandes ekonomi och kreditvärdighet.

Låneförmedlare granskas av Konsumentverket

Marknadsföring av lån och krediter ska ske ”måttligt” enligt konsumentkreditlagen. Har Sambla och Zmarta gått över den gränsen via deras telefonförsäljning? Det är något som Konsumentverket granskat under våren.

Hur marknadsföring får utformas och utföras regleras av flera olika lagar. För att minska risken för överbelåning gäller extra hårda regler för lån och krediter. Det är även något som Konsumentverket granskat vid ett flertal tillfällen, vilket ofta sker efter anmälningar från privatpersoner.

Under de senaste två åren har Sambla och Zmarta fått ett flertal anmälningar och det resulterade i att Konsumentverket startade en granskning av dessa låneförmedlare. Bland annat har Aftonbladet rapporterat om detta och till tidningen säger Emilie Rogner, på Konsumentverket, att just dessa bolag har förekommit ofta.

– Det handlar om några av de bolag som anmälts flest gånger under de senaste två åren /Aftonbladet.se

Det är inte första gången som Konsumentverket granskat låneförmedlare och riktat kritik mot dem. Bland annat har Zmarta tidigare fått kritik för en reklamfilm som ansågs strida mot ”god marknadsföringssed”.

Det anmälningarna, mot flera låneförmedlare, nu handlar om är främst otydlighet vid telefonförsäljning. Rogner säger till Aftonbladet att de därför har valt att ”ta ett helhetsgrepp och inleda en tematisk granskning för att säkerställa att bolagen följer de regler som gäller”.

Bland annat förväntas låneförmedlarna att lämna in talmanus för granskning. Det är det manus som lånehandläggarna använder i kontakt med de som vill jämföra och teckna lån. Dessutom granskas inspelade samtal för att kontrollera att lånen inte förskönas eller att låntagaren på annat sätt blir missledd.

Teckna inte via telefonförsäljare

Den största kritiken, och de flesta anmälningarna, handlar om telefonförsäljare som kontaktat personer erbjudit dem att ”se över privatlånen och eventuellt sänka räntan”. Det har till och med visat sig att kraftigt överbelånade personer kontaktats med detta erbjudande. Många upplever dessa telefonförsäljare som påstridiga och att det blir en ”stressad” situation där beslut måste tas snabbt.

  1. Teckna inte via telefonförsäljare

Ringer det någon som erbjuder sig att ”hjälpa till” med dina lån? Oavsett om erbjudandet låter lockande är det bästa att lägga på luren.

Det finns ett flertal bra låneförmedlare med all information tillgänglig på deras hemsida. Ta dig tid och läs på hemsidan eller ring upp en handläggare via det telefonnummer som finns på deras hemsida. Ett lån är ett stort beslut och bör inte tecknas i hast via kontakt med en okänd säljare…

  1. Kontrollera företaget

Kontrollera betyg och recensioner på låneförmedlaren på Trustpilot. Skriv in namnet och se därefter ett gemensamt betyg samt vad andra kunder tycker om tjänsten. Alla stora, och trygga, låneförmedlare finns med på den recensionssidan. Ett exempel är att Sambla hade närmare 22 000 omdömen i slutet av juli 2023 och ett genomsnittligt betyg på 4,8 av 5. Även ett företag som granskas av Konsumentverket kan alltså ha mycket goda kundomdömen!

Mer cashback på kreditkorten men…

Flera kreditkort har cashbackprogram som gör att kortägaren får tillbaka pengar på inköp i vissa butiker. Ett sätt att spara pengar – eller en onödig funktion? Det beror på… Flera så kallade ”shoppingkreditkort” har både försäkringar, rabatter och cashback. Med cashback menas i detta fall att kortägaren genomför köp som vanligt med kortet och att återbetalning av en viss procent av köpbeloppet sker i efterhand.

Ett exempel är re:member som har denna funktion kopplad till ca 300 olike E-butiker. För att kunna få cashback krävs då att kortägaren först loggar in på sitt re:member reward-konto och klickar på den butik där inköp förväntas ske. Länken pekar om besökaren till butiken och därefter sker köpet som vanligt. Betalning sker med kortet och totalsumman debiteras krediten.

Några dagar senare kommer cashbacken, för detta inköp, att synas på personens konto. I detta fall dras det av på kommande kreditkortsfaktura.

Ett annat exempel är Marginalen Bank som erbjuder liknande funktion oavsett vilket kort som kunden har från banken. Cashbackprogrammet heter ”Handla Smart” och nås via bankens hemsida.

Ger stora rabatter över ett år

Kreditkortsföretagen brukar framhäva att dessa cashbackprogram kan ge ”stor cashback” över ett år. Det är självklart sant för de personer som ofta handlar online. Detta inte minst eftersom det går att få pengar tillbaka på hotellnätter, flygresor, leksaker, mat och mycket annat.

Men är dessa program en unik fördel som gör att kreditkort bör tecknas? Inte nödvändigtvis…Det går nämligen att få cashback i över 1000 E-butiker utan kreditkort. Det finns ett par olika tjänster som har denna funktion och den överlägset största är Refunder. Att gå med är gratis och därefter fungerar tjänsten på ett liknande sätt som re:member reward och Handla Smart.

Det krävs alltså att personen loggar in på sitt konto och klickar på butikslänken varpå personen dirigeras om till E-butiken. Där sker köp, med valfritt betalningsmedel, varpå cashback kommer att betalas ut några dagar senare. I detta fall sker det inte till ett kortkonto utan till konto hos Refunder vilket nås direkt via deras hemsida. När en person fått ihop minst 100 kronor kan utbetalning ske till Paypal eller ett bankkonto.

Viktigt att se på unika fördelar

Det går att nå flera försäkringar, stora rabatter och övriga förmåner med kreditkort. En kreditform som ger en rad fördelar för de som använder kortet på rätt sätt och inte lockas av att utnyttja krediten för mycket. I val av kort är det alltså viktigt att se på de unika fördelarna. Allt för ofta presenteras korten, av kreditbolagen, med fördelar som egentligen inte är så unika.

”Räntefritt i 50 dagar”

Alla kreditkort har räntefria dagar och det gör inte någon större skillnad om det är 40 eller 50 dagar.

”Delbetala i din takt”

En funktion som finns på samtliga kreditkort. Det är genom att kortinnehavarna använder denna funktion som kreditbolaget får in ränta och avgifter.

”Cashback i 300 butiker”

En tjänst som alltså kan nås utan att ett kreditkort behöver tecknas.