Expressen varnar för seniorlån

”Man blir nästan livegen med dessa lån”, kommenterar Fredrik von Platen på SPF Seniorerna till Expressen när de skriver om dagens seniorlån. Tidningen är mycket kritisk till lånens upplägg. Men de visar även att alternativen är få.

Seniorlån är en låneform som fått skarp kritik genom åren. Alla storbanker har slutat att erbjuda dem utifrån flera olika orsaker. Men det innebär även att de få som fortfarande erbjuder denna låneform får större spelrum. I en artikel på ”Dina Pengar” varnas för dessa lån. Detta utifrån att de kan vara ”fem gånger dyrare” än vanliga bolån. Men alla mynt har två sidor.

Ett kritiserat och omskrivet lån

Näst efter sms-lån har nog seniorlån fått utstå mest kritik. Bland annat skrev Johanna Kull på Avanza att det är ”dyrt med hypotekspension” (liknar seniorlån). Just kostnaden är något som återkommer i kritiken och även pensionsportal lyfter upp den ökade kostnaden.

Expressen nämner att ett så kallat seniorlån kan innebära fem gånger högre kostnad för lånet mot om ett klassiskt bolån tecknas. Samtidigt presenteras inte seniorlån, av låneaktörerna, som en konkurrent till vanliga bolån – utan som ett komplement.

Låna på äldre dar

Första valet bör alltid vara att kontakta sin ordinarie bank för att kontrollera om lånet kan höjas. Genom att höja befintliga bolånet kan en större summa frigöras – fram till dagen då fastigheten säljs och lånet därmed kan lösas. På detta sätt kan en ränta ges på 1 – 2 %.

Men när banken säger nej – då kvarstår seniorlånet som ett alternativ. Det som skiljer är att detta lån inte har någon löpande räntekostnad. Dessutom amorteras det inte. I alla fall inte så länge som personen bor kvar i sin bostad.

Den ränta som uppstår ackumuleras på skulden. Eftersom någon amortering inte heller sker ökar alltså skulden över tid – istället för ett klassiskt bolån som minskar över tid. Därmed kommer räntekostnaden att vara betydligt högre.

Dessutom har dessa seniorlån en högre räntesats. Räntor kring 4 – 6 % är inte ovanligt vilket därmed ska ställas mot en rörlig boränta på 1,5 – 2 % på klassiskt bolån.

Med högre räntesats samt ackumulerande skuld kan detta lån resultera i en fem gånger högre kostnad. Men samtidigt kan lånet beviljas i betydligt större grad än andra bolån. Detta utifrån att det enbart godkänns låg belåningsgrad och att lånet förväntas återbetalas när fastigheten säljs. Att enbart kritisera en låneform – när det inte finns tydliga alternativ – är att göra det lätt för sig.